BE RACEDOG NAKTS TRENIŅMAČI
2017. gada 21. oktobrī


Rīkotāji: biedrība “RaceDog Latvia” sadarbībā ar ekipējuma ražotājiem “BE RACEDOG
Galvenais tiesnesis: Iveta Preisa Imaka, t. +371 26532851
Par sacensībām atbildīgā persona: Ginta Kleinberga, t. +371 28313431
Trases vieta: Bukulti, Garkalnes novads, Latvija
Trases garums: 3,1 km (cita trase kā bija “Racedog Canicross”)
Koordinātes: 57.022329, 24.245420


Sacensību mērķis un uzdevumi:
Popularizēt kamanu suņu sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
Dažādot priekšstatu un izpratni par kamanu suņu sporta sacensībām.
Veicināt citu valstu kamanu suņu sporta entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
Popularizēt kamanu suņu sportu kā videi un cilvēkam draudzīgu nodarbošanos.
Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu pieaugušajiem un ģimenēm.

Disciplīnas:
CCM – kanikross vīrieši
CCW – kanikross sievietes
BJM – baikdžorings vīrieši
BJW – baikdžorings sievietes
SC1 - 1 suņa skūteris sievietes un vīrieši

Baikdžoringā un skūterī klases tiek izdalītas open” un “nordicdisciplīnās, ja “nordic” klasē reģistrējas vismaz 3 sportisti. Ja ir mazāk par 3 sportistiem – “nordic” klase tiek pievienota “open“ klasei.
Veterānu un junioru grupas tiks izdalītas atsevišķi, ja būs vismaz 3 sportisti katrā vecuma grupā. Ja ir mazāk par 3 sportistiem, tad veterānu un junioru klase tiek pievienota elites klasei.

Katra disciplīna tiek apbalvota, ja ir pieteikušies vismaz 3 sportisti katrā klasē.

Suņa vecums:
Kanikrosā – no 12 mēnešiem
Baikdžoringā / skūteros – no 18 mēnešiem

Starti notiek pa krēslu un tumsu, tādēļ ir apgaismojuma prasības:
Kanikrosam:
1) Sportistam pieres lampa
2) Atstarotājs uz kanikrosa jostas
3) Atstarotājs uz vienas no kājām (vēlama atstarojoša lenta)
4) Suņa iemauktos jābūt iestrādātiem vai uzšūtiem atstarotājiem, lai sunim tie atstarotu gaismu no suņa priekšpuses un abām sānu pusēm

Baikdžoringam:
1) Velosipēda gaismām -  priekšā baltai, aizmugurē sarkanai
2) Sportistam pieres lampa
3) Atstarotājs uz vienas no kājām (vēlama atstarojoša lenta)
4) Suņa iemauktos jabūt iestrādātiem vai uzšūtiem atstarotājiem, lai sunim tie atstarotu gaismu no suņa priekšpuses un abām sānu pusēm

Skūterim:
1) Velosipēda gaismām -  priekšā baltai
2) Sportistam pieres lampa
3) Atstarotājs uz vienas no kājām (vēlama atstarojoša lenta) un atstarotājs uz sportista muguras
4) Suņa iemauktos jabūt iestrādātiem vai uzšūtiem atstarotājiem, lai sunim tie atstarotu gaismu no suņa priekšpuses un abām sānu pusēm

Baikdžoringā un skūteros obligāta prasība ir ķivere, kurai brauciena laikā jābūt aizstaisītai.

Reģistrācija:
01.09. – 15.09. 10 EUR (otrs starts 5 EUR)
16.09. – 30.09. 15 EUR (otrs starts 10 EUR)
01.10. – 15.10. 20 EUR (otrs starts 15 EUR)
16.10. – 18.10. 25 EUR (otrs starts 20 EUR)
Sportistiem, kuriem ir reģistrēts Latvijas DID numurs (licence), reģistrācijas maksa līdz 08.10.2017. ir 10 EUR (otrs starts 5 EUR)
Pieteikšanās uz vietas nav iespējama.
! Viens sportists nevar startēt vairāk kā 2 startos.

Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta ”Reģistrācijas anketa”. Reģistrācijas maksa jāveic 24 stundu laikā, no reģistrācijas brīža. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Reģistrācijas maksa ir jāveic uz kontu*:
Biedrība “RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu – maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu un disciplīnu saīsinājumā, kā arī sacensību disciplīnu un pilsētu, kurā būs sacensības.

Piemēram – Agnese Saldeva, CCW, Bukulti. **
*Par katru sportistu jāveic savs maksājums. (Vienā maksājumā jāmaksā par 1 sportistu)
**Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu.

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

Dalībnieku sacensību reģistrācija sacensību dienā:
Lai saņemtu sacensību numuru Jums jānāk uz reģistrācijas zonu. Līdzi jābūt ekipējumam (ekipējuma pārbaudei), suņa pasei un sunim (veterinārajai pārbaudei).

Dienas kārtība:
17:00 – 18:00 reģistrācija, atvērta ‘stakeout’ zona
18:00 – 18:20 dalībnieku sapulce
19:00 – 20:15 starti ar suni
20:45 – rezultāti
21:00 – apbalvošana

Sacensību numuri:
Katram dalībniekam tiek piešķirts viens numurs – veste.
Numurus nedrīkst bojāt, tos apgriezt. Numurus nedrīkst nodot citai personai. Par numura nozaudēšanu vai nepienācīgu apiešanos ar to – 30 EUR sods.
Numurs finišā ir jāatgriež organizatoriem.

Apbalvošana:
Apbalvoti tiek pirmo trīs vietu ieguvēji katrā disciplīnā, ja katrā disciplīnā ir vismaz 5 dalībnieki. Ja godalgotās vietas ieguvējs neierodas uz apbalvošanu, tas zaudē visas iegūtās balvas, izcīnītos kausus vai medaļas, titulus un punktus par izcīnīto vietu. Sacensību rezultātos tiks uzrādīts DSQ. Kopējo vietu izkārtojumu šāda diskvalifikācija neietekmēs. Visas balvas var tiek nodotas nākamās vietas ieguvējam. Dalībniekam ir tiesības objektīvu iemeslu dēļ lūgt sacensību organizatoru to atbrīvot no apbalvošanas, norādot aizvietotāju, kas ieņems tā vietu uz pjedestālu (atbilstoša dzimuma un vecuma pārstāvi).

Suņi:
!!! Suņiem, kas startē sacensībās, jābūt ES mājdzīvnieka pasei, un tiem jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu (vetārsta zīmogs pasē par veiktu poti, kas ir derīga sacensību dienā).
Suņiem, kas sacensībās nepiedalās, arī jābūt līdzi ES mājdzīvnieka pasei (vai vakcinācijas apliecībai) un tiem jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu (vetārsta zīmogs pasē par veiktu poti, kas ir derīga sacensību dienā), jo to pieprasa likums. Uz vietas būs veterinārā kontrole.
Sacensību vietā suņus no pavadas atlaist nedrīkst. Sekojiet līdzi savu bērnu uzvedībai un nelaidiet mazus bērnus uz trases vai suņu tuvumā bez suņu saimnieka atļaujas.
Finišā nedrīkst svilpt, saukt suni, pīkstināt mantiņas, mētāt bumbu vai rotaļlietas, lai suni vilinātu veikt ātrāk finišu. Dalībniekus, kuru suņi tiks ‘saukti’, tiks diskvalificēti!
Izejot vetkontroli, sunim uz kakla siksnas var tikt veikta tiesnešu atzīme. Atrodoties sacensību teritorijā un/vai trasē – sunim jāatrodas ar kaklasiksnu ap kaklu uz kuras veikta atzīme (to nedrīkst noņemt).

Sacensību ‘stake out’ vietā:
Sacensību dalībnieki nedrīkst tirgot savu sporta ekipējumu, sporta produktus, barību suņiem, ja nav saņēmuši rakstisku atļauju no organizatoriem.
Sacensību dalībnieki drīkst mašīnas, piekabes, suņu būrus un suņu stake-out novietot tikai tur, kur to ir norādījuši sacensību tiesneši. ‘Stake-out’ laukumā nav atļauts veikt kādas zemes norobežošanu ar lentām, striķiem, sētām vai komandas karogiem, lai nodalītu atsevišķu „savu laukumu”, to “rezervējot” sportistiem, kas ieradīsies vēlāk. :)
Suņus bez pieskatīšanas stake-out zonā atstāt nedrīkst!
‘Stake-out’ zonā nav atļauts smēķēt.

Sacensību dalībnieku ievērībai:
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu un sava suņu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc tām.
Visiem dalībniekiem vēlams būt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem.
Dalībniekiem, piesakoties sacensībām, ir pienākums veikt naudas pārskaitījumu (dalības maksa) 24 stundu laikā pēc reģistrācijas brīža. Ja pārskaitījums nav veikts, dalībnieka reģistrācija tiek anulēta.

Protesti:
Sacensību dalībniekam, kurš ir konstatējis cita dalībnieka noteikumu pārkāpumu, ir jāziņo mutiski galvenajam sacensību galvenajam tiesnesim pēc finiša (ne ilgāk kā 5 minūtes pēc finiša) un 60 minūšu laikā jāiesniedz rakstisks protests ar savu parakstu, samaksājot 30 EUR drošības naudu sacensību galvenajam tiesnesim. Ja galvenais tiesnesis protestu atzīst par pamatotu, iemaksātā drošības nauda tiek atgriezta.
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas galvenajam tiesnesim.
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

!!! Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

Jautājumi:
Par jebkuru jautājumu, sakarā ar sacensību nolikuma noteikumiem vai arī ekipējuma prasībām – sazinietes caur e-pastu: racedoglatvia@gmail.com

Uzmanību!
Dalībniekiem, lūdzam, nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē, mežā un stāvlaukumā. Par piemērota soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
Organizatori neveic dalībnieku reģistrēšanu viesnīcās vai kempingos.
Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms sacensībām.
Organizatori sniedz informāciju par sacensībām tikai latviešu un angļu valodā.
Tiesāšana un sacensību inventārs, kas nav minēts nolikumā – atbilstoši IFSS noteikumiem.

Mājaslapa veidota sadarbībā ar SIA "No Manis"                                                                                                
 

Atrodi telefonus, datorus, fotokameras un citas preces interneta veikalos
Jebkura racedog.lv informācijas pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.

 .